הזמנת משחק

מחירים

  • שני שחקנים - 300 ש"ח
  • שלושה שחקנים - 360 ש"ח
  • ארבעה שחקנים - 440 ש"ח
  • חמישה שחקנים - 500 ש"ח
  • כל שחקן נוסף עד 10 שחקנים - 100 ש"ח

מספר משתתפים

במשחק אחד יכולים להשתתף בין 2 ועד 10 שחקנים